Denné aktivity pacientov s CHOCHP

Cieľom projektu je podporiť ošetrujúcich lekárov a ich pacientov s CHOCHP vo vzájomnej komunikácii (aj na diaľku), aby sa tak zlepšila kontrola zdravotného stavu pacientov s CHOCHP.